ConCLIL (2011-2014)

Kielen ja sisällön yhdistäminen: kohti käsitteellistä kehystä

Hankkeessa pureuduttiin CLIL (Content and Language Integrated Learning) -opetukseen, jossa opetusta annetaan jollain muulla kuin oppilaiden äidinkielellä. CLIL-opetuksen toteutustavat ovat moninaiset ja myös sille asetetut tavoitteet voivat vaihdella suuresti. Hankkeessa lähdettiin siitä, että synteesien saavuttaminen on kuitenkin mahdollista käsitteellisellä tasolla. Päätavoitteena olikin parempi ymmärrys siitä, millä tavalla vieraskielinen opetus haastaa perinteisiä käsityksiämme kielestä, sisällöstä ja erityisesti niiden yhdistämisestä.

Hankkeen päätuloksia esitellään teoksessa  Tarja Nikula, Emma Dafouz, Pat Moore & Ute Smit (toim.)  (2016). Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

http://www.multilingual-matters.com/display.asp?K=9781783096138

Kirjan kansi

Kommentointi on suljettu.